Biuro Obsługi Interesanta

W skład Samodzielnej Sekcji Administracyjnej wchodzi Biuro Obsługi Interesanta (BOI) wraz z czytelnią akt. znajdujących się w pokoju nr. 1

Kontakt

tel. (054) 285 36 21 lub (054) 285 36 22 w. 100

adres mail: b.podawcze@radziejow.sr.gov.pl

Przyjęcia interesantów:

w poniedziałki od godz. 08.00 do godz. 18.00;

od wtorku do piatku od gosz. 08.00 do godz. 15.00.

 Podstawa prawna i zakres działania BOI

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.U. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22 ze zm.) do zadań biura obsługi interesanta należy w szczególności:

  1. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw;
  2. udostępnianie list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych oraz informacji o numerach bankowych sądu;
  3. udostępnianie formularzy sądowych oraz wzorów pism sądowych;
  4. informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw;
  5. udostępnianie akt spraw, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk stronom i osobom uprawnionym;
  6. informowanie stron o stanie i czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych.

Pracownicy Biura Obsługi Interesantów nie udzielają porad prawnych.

Uwaga: Sąd nie przyjmuje pism procesowych wysyłanych drogą elektroniczną.